Kokemuksia Brand Compass -arvioinnista

Case Panostaja/Flexim

 

Panostaja Oyj:n toimitusjohtaja Juha Sarsama kertoo omistajan näkökulmasta, miten Brand Compass -arviointi hyödytti Panostajan omistaman Flexim Security Oy:n maineenjohtamisen kehittämistä.

"Kyllä-ei-vastaukset tekivät Brand Compass -arvioinnista riittävän helpon. Hallitus on jonkin verran sivussa operatiivisesta bisneksestä eikä tiedä siitä riittävästi pystyäkseen analysoimaan syvemmälle - kyllä-ei-vastauksista saatiin kuitenkin riittävä hajonta ja keskustelu aikaiseksi brändiin vaikuttavista asioista."

  

 

 

Case Flexim Security Oy

 

Turvallisuusalan yritys Flexim Security Oy:n toimitusjohtaja Jukka Laakso kertoo, miten Brand Compass hyödytti johtoryhmää ja hallitusta löytämään yhteisen kielen maineen johtamiseen.