Thomas Enholm

 

"Maineeseen kiteytyy kaikki yrityksen toiminta ja viestintä. Maineen tavoitetilan tulee perustua yrityksen startegiseen tahtotilaan ja samalla kuvata sen ainutlaatuista arvopohjaa, osaamista ja aikomuksia sekä olla linjassa asiakkaiden odotuksien kanssa. Parempaa erottumista ja vahvempaa mainetta ei pitkälla aikavälillä saavuta pelkästään tekemällä asioita paremmin, vaan tekemällä jotain eri tavoin kuin kilpailijat.

 

Digitaalinen aikakausi nostaa maineen uuteen arvoon, kun sen ohjaaminen vaikeutuu toimintaympäristön lisääntyvän vaikutuksen ansiosta. On yhtä tärkeää tietää, mitä asiakkaat ja vaikuttajat keskustelevat yrityksestä kuin mihin itse sen mainetta haluaa viedä."

 

Thomas Enholm on toiminut yli 20 vuoden ajan liiketoimintamallien, palvelutuotteistusten ja tavoitemielikuvien kehittämisen parissa sekä strategisen ja digitaalisen markkinoinnin asiantuntijatehtävissä. Työkokemusta on kertynyt kansainvälisten ja suomalaisten alan toimijoiden johtotehtävissä ja yrittäjyyden rinnalla kokemusta on  Salomaa Yhtiöt Oy:n, Grey Group Nordic AS:n ja Kunde & Co:n yksiköiden johtamisesta. Enholmin erikoisosaamista ovat kasvustrategiat ja uudet liiketoimintamalli, ratkaisukeskeinen palvelumuotoilu, asemointi ja brändistrategiat sekä digitaaliset liiketoiminta- ja palvelumallit.

 

Tarja Pääkkönen
​ 

"Yrityksen arvon kehitys on yksi hallituksen ja johdon tärkeimmistä tehtävistä ja vahvasti myös omistajien intresseissä. Maineen rakentaminen nähdään aivan liian usein, isoissakin yrityksissä liian kapeasti, taktisena asiana, joskus jopa vain visuaalisen ilmeen määrittelynä.

 

Panostamalla brändi- tai mainestrategiaan ja sen osa-alueisiin suomalaiset yritykset voivat saavuttaa paljon. Mainestrategia pitäisi nostaa osaksi hallitusten ja johtoryhmien vuosikelloihin ja sen kehittymistä pitäisi seurata koko ajan. Yrityksen hyvä menestys ja suotuisasti kehittyvä osakkeenarvo ovat osittain seurausta onnistuneesta työstä maineen hyväksi. Menestys ruokkii menestystä. Myös asiakkaat rakastavat menestystarinoita, ja haluavat niiden jatkuvan."

Yritysstrategioista väitellyt tekniikan tohtori Tarja Pääkkönen on kansainvälisen liiketoiminnan, brändistrategioiden ja myynnin osaaja. Hän on työskennellyt Nokiassa useissa Senior Vice President -tasoisissa johtotehtävissä Euroopassa, USA:ssa ja Japanissa sekä Nokia Mobile Phonesin johtoryhmän jäsenenä; Itellan johtokunnan jäsenenä ja konsernin Myynti- ja Markkinointi -yksikön johtajana vastaten myös Itellan Verkkokaupan liiketoiminnan kehityksestä. Vuonna 2012 hän toimi Suomen ensimmäisen Start Up yritysvaltuuskunnan puheenjohtajana USA:n, New Yorkin ja Palo Alton suuntautuneen vierailun aikana. Pääkkönen on aktiivinen suomalaisten yritysten edistäjä ja maineen puolestapuhuja.