Boardmanilta maineen johtamisen Brand Compass
-työkalu yritysten hallituksille
 
PwC ensimmäinen yhteistyöyritys työkalun käyttöönotossa

Yrityksen arvon kehitys on yksi hallituksen ja johdon tärkeimmistä tehtävistä. Yrityksen maineen hallinta ja kehittäminen on olennainen osa arvonluontia, mutta useiden yritysten hallituksista puuttuu yhteinen kieli ja työkalut brändin - maineen - johtamiseen. Tilanne on sama myös kansainvälisesti. Hallitus- ja johtoryhmätyöskentelyyn ei ole löytynyt maineen hallintaan tarkoitettuja yksinkertaisia johtamisvälineitä.  

Boardman Oy on kehittänyt yhdessä suomalaisten yritysten kanssa maineen hallintaan ja hallitustyöskentelyyn tarkoitetun Brand Compass -arviointityökalun. Vuonna 2012 aloitettuun kehitystyöhön osallistui useita yrityksiä, mm. Suomen PwC, pörssiyhtiö Panostajan omistama Flexim Security Oy ja Idean Enterprises Oy.

"Brand Compass -hanke on ollut alusta lähtien erittäin innostava, olemmehan rakentaneet yhdessä pilottiyritysten kanssa kansainvälisestikin uraauurtavaa ratkaisua yritysten hallitustyöskentelyyn. Nyt solmittu yhteistyösopimus PwC:n kanssa on merkittävä askel jatkon kannalta. Tavoitteena on saada ensisijaisesti maineen johtamisen kysymykset entistä useammin yritysten hallituksen agendalle yhtiöiden arvon ja kasvun rakentamiseksi", kommentoi Tarja Pääkkönen, Boardmanin partneri ja hallituksen jäsen. 

 

​”Mainetta luodaan myös yritysvastuun avulla. Vastuullisuuskysymyksiä on alettu nostaa entistä enemmän esille myös hallituksissa – mikä merkitys vastuullisuudella on yrityksen riskien- ja maineenhallinnassa? On hienoa, että Boardman on kehittänyt tähän työkalun ja että pääsemme sitä käyttämällä tuottamaan hallituksille sen tarvitsemaa tietoa maineen strategisesta johtamisesta”, toteaa PwC:n yritysvastuupalveluista vastaava partneri Sirpa Juutinen.

 

 

Lisätiedot:

Tarja Pääkkönen, Boardman, partneri ja hallituksen jäsen, +358 40 510 3222
Sirpa Juutinen, PwC, partneri, +358 40 578 2615 
www.brandcompass.fi

 

Boardman-osaamisverkosto kehittää aktiivisen omistajuuden ja hallitustyöskentelyn osaamista Suomessa sekä luo ja jakaa uutta tietoa omistajien, hallituksen ja johdon yhteistoimintaan liittyen. Boardman palvelee sijoittajia, yritysten omistajia, hallituksen jäseniä ja johtoa organisoimalla valmennuksia ja tapahtumia, julkaisemalla aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja kehittämällä hallitustyöskentelyä tukevia työkaluja. Boardmanin tavoitteena on yritysten menestys: OMISTAJAN ASIALLA, JOHDON TUKENA - VUODESTA 2002.

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti. Apunasi on Suomessa yli 750 asiantuntijaa ympäri maan. Olemme sitoutuneita tuottamaan laadukasta palvelua liikkeenjohdon konsultoinnin, yritysjärjestelyiden, veroneuvonnan, tilintarkastuksen ja muun varmennuksen alueilla. Tavoitteenamme on luoda kestävää menestystä. PwC toimii 158 maassa yli 180 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure.