​Brand Compass™ mittaa, onko maineen kompassi hallituksen ja johtoryhmän hallussa

 

Yhtenäisen, kestävän brändin rakentaminen vaatii yhteistä visiota. Brand Compass™ -arviointityökalu on nopea ja tehokas tapa mitata, näkevätkö yrityksen johtoryhmän ja hallituksen jäsenet yrityksen maineen samalla tavalla.

10-15 minuutissa täytettävä kysely mittaa yrityksenne hallituksen tai johtoryhmän näkemyksen maineen osa-alueista sekä maineestanne kilpailijoihin nähden.

KYLLÄ VAI EI?

Brand Compass™ mittaa suoraviivaisesti, näkevätkö vastaajat yrityksen maineen samalla tavalla. Epäselvyyttä mielipiteistä ei tule, sillä kysymyksiin on kaksi vastausvaihtoehtoa:

  • KYLLÄ

  • EI

YRITYKSEN JA KILPAI-LIJOIDEN ASEMOINTI

​Maineen kuuden osa-alueen mittaamisen lisäksi vastaajat määrittelevät yrityksen mielikuvan ja asiakaskokemuksen suhteessa pahimpiin kilpailijoihinsa. Tämä auttaa näkemään
 

  • mikä oman yrityksen asema on

  • ketkä koetaan pahimmiksi kilpailijoiksi

  • mikä on vastaajien tahtotila tilanteen kehittämiseksi

SELKEÄ RAPORTTI

Raportissa esitellään vastaukset ja listataan yrityksen maineen

  • vahvuudet

  • työmaat (heikoimmat alueet)

  • keskusteltavat asiat (eniten mielipiteitä jakaneet kysymykset)

Raporttia on helppo tulkita, mutta syvempää keskustelua ja vastaajien näkemyserojen avaamista varten suosittelemme käyttämään asiantuntijaa rarpotin purkajana.